Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w firmie Jan Szudy, Wojciech Szudy ENERGOPAL Produkty Naftowe Sp. J.. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów firmy ENERGOPAL:
+
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania faktury oraz dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Jan Szudy, Wojciech Szudy ENERGOPAL Produkty Naftowe Spółka Jawna z siedzibą: 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 46B, NIP 6851025061.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – wynikających m.in. z przepisów prawa dotyczących rachunkowości i systemu podatkowego.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych zadań podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, z którymi ENERGOPAL zawarł umowy gwarantujące bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Dane będą przekazywane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
7) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czas obowiązywania umowy oraz
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów Motelu ENERGOPAL:
+
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGOPAL Produkty Naftowe Sp. J., Jan Szudy, Wojciech Szudy, NIP: 685 00 09 798, 38-200 Jasło, ul. 3 Maja 46B, tel: 13 44 861 50. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych: wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (wynikających m.in. z przepisów prawa dotyczących rachunkowości i systemu podatkowego) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skorzystania z noclegu). Jeśli wykonanie usługi lub dostawa udokumentowane będzie fakturą, pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w zakresie koniecznym do realizacji poszczególnych zadań podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, z którymi ENERGOPAL zawarł umowy gwarantujące bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Dane będą przekazywane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przeciwnym wypadku dane będą usuwane po upływie 3 miesięcy od zakończenia pobytu w naszym motelu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies